immigrazione-e-cultura-EP.jpg

Zlepšenie prístupu detí v núdzových situáciách k vzdelaniu

Európsky parlament vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzval členské štáty, aby podporili zámer Európskej komisie zvýšiť podiel humanitárnej pomoci EÚ vynakladanej na vzdelávanie detí v núdzových situáciách na 4%. Poslanci tiež požiadali hostiteľské krajiny, aby pomohli s integráciou detských utečencov do ich vzdelávacích systémov. Parlament pripomenul, že vzdelanie znižuje riziko radikalizácie mladých ľudí.

Parlament privítal zámer Komisie vyčleniť do roku 2019 z rozpočtu EÚ na humanitárnu pomoc 4 % na vzdelávanie detí v núdzových situáciách a vyzval členské štáty, aby túto iniciatívu exekutívy EÚ podporili.

Integrácia detských utečencov do vnútroštátnych systémov vzdelávania