#MissionEurope je projekt financovaný Európskym parlamentom, ktorý má za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o úlohe Európskeho parlamentu a jeho procesoch rozhodovania prostredníctvom tzv. edutainment prístupu (entertainment [zábava] + education [vzdelanie] = edutainment). Projekt podporuje a šíri informácie o aktivitách a úspechoch EP medzi mladými ľuďmi, a to vďaka zaujímavým informáciám publikovaných na sociálnych sieťach a oficiálnych komunikačných kanálov EP. Taktiež každý mesiac sa mladí ľudia budú môcť zúčastniť zábavných kvízov o Európskom parlamente.
Projekt vznikol na základe faktu, že dnešní mladí ľudia sa nezaujímajú o Európsky parlament a ani o voľby do EP. Výskum ukazuje, že dôvodom veľmi vysokej miery mladých ľudí, ktorí nehlasovali v európskych voľbách je vzájomná nedôvera medzi politickými stranami a mladými ľuďmi. Vysoká absencia mládeže vo voľbách do EP je priamo spojená so zlyhaním politických strán riešiť problémy mladých ľudí a nedostatku efektívnej komunikácie s mladými ľuďmi počas volebnej kampane.
Z tohoto dôvodu, VITECO tím predstavil riešenie, ktoré kombinuje informácie a zábavu, aby u mladých ľudí vzbudil záujem o Európsky parlament.

Sledujte nás na:

Vyskúšaj krátky video-prieskum: