Šiesta téma je ľudské práva a solidarita

Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv sú hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ. Základné práva občanov EÚ sú na vnútroštátnej úrovni garantované ústavným poriadkom jednotlivých krajín a na úrovni EÚ prostredníctvom Charty základných práv Európskej únie, ktorá bola prijatá v roku 2000.

Európsky parlament spoločne s Európskou komisiou a Radou zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane ľudských práv a pri podpore solidarity medzi členskými štátmi EÚ.
Medzi týmito právami, Európsky parlament podporuje slobodu myslenia a uznáva ju ako jednu z najdôležitejších: každý rok, jednotlivci, ktorí bojujú proti porušovaniu ľudských práv sú ocenení Sacharovovou cenou.

Viac info tu:

  • Europarl link 1
  • Europarl link 2
  • Nezabudni navštíviť sekciu hier a kvízov!