Piata téma je imigrácia a multikulturalizmus

Európska únia vždy videla svoju veľkú rozmanitosť kultúr a jazykov ako svoj cenný majetok. Viacjazyčnosť je odrazom tejto kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. To tiež robí európske inštitúcie viac prístupné a transparentné pre všetkých občanov Únie, ktorá je nevyhnutná pre úspech demokratického systému EÚ.

V posledných rokoch sa realizovali rôzne projekty a iniciatívy, ktoré nám dokazujú, že podpora interkultúrnej komunikácie je jeden z dôležitých nástrojov v boji proti intolerancii k imigrantom. Všetci by sme mali prispieť k rozšíreniu motta Európskej únie: “Zjednotení v rozmanitosti”.

Viac info tu:

  • Europarl link 1
  • Europarl link 2
  • Nezabudni navštíviť našu sekciu hier a kvízov!