Štvrtá téma je ochrana životného prostredia

Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri formovaní environmentálneho práva EÚ. Parlament, spolu s Radou Európy, prijal zákony o emisiách cestných vozidiel a priemyselných emisiách, o elektronickom odpade a plastových taškách, o nelegálnej preprave odpadu a o šrotovaní starých lodí, s cieľom prispieť k dosiahnutiu jedného z cieľov EÚ 2020 stratégie.

Inštitúcie EÚ propagujú rôzne osvetové kampane, miestne a medzinárodné iniciatívy a informačné dni.
Získaj viac informácií o niektorých z najzaujímavejších iniciatívach a informáciách aj prostredníctvom našej stránky, sekcií hier, ktorá je zložená z mini-hry, krátkeho kvízu a niektorých ďalších tipov.

Zisti viac informácií o tejto dôležitej téme aj na:

  • Europarl
  • EC Europa