Treťou témou mesiaca je európska mobilita

Európa zaznamenala rad zmien v priebehu posledného desaťročia a nedávna kríza eurozóny pôsobila ako stimul pre mobilitu v rámci EÚ. Došlo k výraznému nárastu mobilných pracovníkov a počtu študentov smerujúcich do zahraničia prostredníctvom výmenných programov pre mládež.

Inštitúcie EÚ majú za cieľ zabezpečiť, aby ich občania mohli využívať tie najlepšie príležitosti, a to ako v oblasti práce a vzdelávania: Erasmus + projekty, siete EURES, EDS (Európska dobrovoľnícka služba), EYE (Erasmus pre mladých podnikateľov), to je len niekoľko príkladov iniciatív uskutočňovaných v rámci Európskej únii.

Sleduj nás na sociálnych sieťach a zatiaľ kým vyjde tretí level si pozri tieto dva odkazy:

  • Culture and education
  • Internal market and industry
  • A nezabudni sledovať aj hry v sekcii