#MissionEurope je projekt , který je financován Evropským parlamentem. Cílem projektu je zvednout zájem mladých lidí o fungování Evropského parlamentu, jeho procesech rozhodování prostřednictvím tzv. edutainment přístupu (entertainment [zábava] + education [vzdělání] = edutainment). Projekt podporuje a šíří informace o aktivitách a úspěších EP mezi mladými lidmi, a to prostřednictvím zajímavých sděleních publikovaných na sociálních sítích a oficiálních komunikačních kanálů EP. V pravidelných měsíčních intervalech se mladí lidé budou moci zúčastnit zábavných kvízů o Evropském parlamentu.

Projekt vznikl na základě faktu, že dnešní mladí lidé se nezajímají o Evropský parlament a ani o volby do EP. Výzkum ukazuje, že důvodem velmi vysoké míry mladých lidí, kteří nehlasovali v evropských volbách je vzájemná nedůvěra mezi politickými stranami a mladými lidmi. Vysoká absence mládeže ve volbách do EP je přímo spojena se selháním politických stran řešit problémy mladých lidí a nedostatku efektivní komunikace s mladými lidmi během volební kampaně.
Z tohoto důvodu, VITECO tým představil řešení, které kombinuje informace a zábavu, aby u mladých lidí vzbudil zájem o Evropský parlament.

Sledujte nás na:

Vyzkoušej krátký video-průzkum