Šestá téma: lidská práva a solidarita

Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv jsou hodnoty zakotvené ve smlouvách EU. Základní práva občanů EU jsou zaručena jak na vnitrostátní úrovni ústavami jednotlivých členských zemí Unie, tak na úrovni evropské Listinou základních práv, která byla přijata v roce 2000.

Evropský parlament společně s Evropskou komisí a Radou hrají důležitou roli při ochraně lidských práv a při podpoře solidarity mezi členskými státy EU.
Mezi těmito právy, Evropský parlament podporuje svobodu myšlení a uznává ji jako jednu z nejdůležitějších: každý rok, jednotlivcom, kteří bojují proti porušování lidských práv je udělena Sacharovova cena.

Více info zde:

  • Europarl link 1
  • Europarl link 2
  • Nezapomeň navštívit sekci her a kvízů!